Latexos de Turismo - Asesoramento, Promoción, Xestión

#LatexosdeTurismo

Gestión de proyectos de turismo responsable. Diseño de produtos, creación de destinos 2.0, marketing y comunicación, gestión integral de eventos, formación.

Lista de correo