Vamos a por… esa #CustodiaRural

Custodia Rural, proyectos presentado por APATRIGAL elegido como viable para ejecutar con los fondos europeos Next Generation.

APATRIGAL, la Asociación para a defensa do patrimonio galego de la cual soy vocal de turismo, ha presentando 4 proyectos durante el proceso participativo organizado por la Consellería de Cultura de Galicia para optar a los fondos Next Generation. Con esta iniciativa el equipo de Román Rodríguez pretendía crear una hoja de ruta a partir de la escucha de los agentes vinculados a la cultura en Galicia. Tras varios meses de trabajo, el pasado 14 de junio se presentaba el documento final, resultado del proceso participativo.

Contaban con 8 líneas iniciales a las que pretendían sumar acciones y que finalmente fueron ampliadas, puesto que los proyectos presentados por los agentes convocados resultaron de gran interés.

Entre estos nuevos incorporados, 4 fueron presentados por grupos de trabajos de APATRIGAL: Custodia rural (del que formo parte), Inventario global, Patrimonio vitral y Museo do esgrafiado. Estos tres últimos fueron incorporados a las líneas de trabajo iniciales, y Custodia Rural fue elegido como uno de los nuevos proyectos a ejecutar. Se trata de un trabajo que pretende recuperar casas rectorales y otros espacios religiosos para dotarlos de nuevos usos y generar espacios multifuncionales en localidades de poca población. Incluidos los retiros, proyectos con los que llevo investigando y trabajando desde hace años partiendo de este trabajo en el marco de la Universidad de Santiago. Y lo que hoy bautizamos desde Latexos de turismo como #TurismodelSER.

Decir, que este proyecto está presentado por APATRIGAL y cuenta con el apoyo de AGADER y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Agradecida de corazón con el presidente de APATRIGAL Carlos Henrique Fernández Coto por la oportunidad de integrar ese equipo de trabajo. El hecho de que el proyecto fuese elegido a través de un proceso participativo, demuestra que, a veces, los sueños se cumplen. GRACIAS!

Más información siguiendo este enlace.

Noticias relacionada: Faro de Vigo 7/7/2022 – «Rehabitar el rural desde la casa del cura»


Nace APATRIGAL: Asociación para a defensa do patrimonio cultural galego

asociacion-apatrigal

O 3 de xuño presentábase en Compostela a Asociación para a defensa do patrimonio cultural galego no Hotel Oca Puerta del Camino.

Coma en moitas outras ocasións asistín a un acto de presentación para ver que nos contaban e recoller información. Ao chegar ese día, facilitáronnos unha folla con contido suficiente para entender a misión de APATRIGAL. Recollía  ‘‘exposición de motivos’, os medios sociais nos que está presente, as áreas de interpretación do patrimonio cultural,  así coma os nomes dos socios fundadores: 11 persoas de diferentes ámbitos profesionais (arqueólogo, arquitecto, antrópologo, xeógrafo…). Entre eles, o coñecido académico e profesional do paixasismo e xeógrafo Miguel Pazos Otón. Primeiro sinal de que ía en serio a asociación.

Nese acto de presentación oficial, estiveron presentes: O Tenente Alcalde de Santiago de Compostela, o representante da Consellería de Cultura, o  Presidente de Apatrigal Carlos Henrique Fernández Coto, o Representante da FEGAMP, e representante do Arcebispado de Santiago de Compostela. Por quendas, falaron un pouco máis sobre a asociación, e debullaron algúns dos obxectivos.  Outro sinal de que se presentaba algo importante: a prensa non estaba presente así o reclamaron dende a organización, sen comentarios. A quen lle interesa a difusión da defensa do noso patrimonio ¿?

asociacion-defensa-patrimonio-galego-apatrigalO obxectivo principal de APATRIGAL é ‘a defensa, concienciación, difusión, valorización e investigación do patrimonio cultural galego, axudando a transmitilo nas mellores condicións posibles ás xeracións futuras

Como? Usando como medio de difusión os medios sociais; organizando xornadas, roteiros, mesas de debate, convocando premios; e sendo un órgano asesor, mediador cultural e de denuncia para que a sociedade galega poda reclamar con seguridade, evitando facelo de xeito individual; así como un organismo consultor que emita informes. APATRIGAL pretende ser unha ponte entre a administración e a sociedade.

Motivos de creación de APATRIGAL? Esta asociación nace para defender e protexer o noso patrimonio material e inmaterial: paisaxe, arquitectura, arqueoloxía, costumes, música, artes, letras, lingua, contos e lendas… que constitúen a nosa cultura, esencia, identidade, autenticidade. Todo o que busca o turista viaxeiro contemporáneo… En definitiva, crear conciencia; educar.

Tal e como manifestan: ‘un grupo interdisciplinario de galegos/as nos unimos para crear unha única Asociación que defenda o noso Patrimonio en tódolos eidos, de modo transversal pero con unica voz, nos medios de comunicación, perante as autoridades, e que colabore na creación dunha conciencia colectiva sobre a relevancia da nosa herdanza, do noso patrimonio’.

É ben sabido, que Latexos de Turismo foi dende o nacemento como blog fiel defensor e protector do patrimonio galego incentivando un turismo con sentido, sostible. Foron varios os artigos que se publicaron no blog sobre o patrimonio (defensa, interpretación, descubrimentos…) Polo tanto, non puiden evitar emocionarme o día da presentación e soñar… soñar con todas as posibilidades de traballo que ten APATRIGAL por diante; un longo camiño que xa empezaron a percorrer e que de seguro se empezarán a sumar voces para loitar… un camiño do que Latexos de Turismo, espera formar parte.

Agardemos pola súa páxina web, onde teremos toda a información.

Minia Del Río, Latexos de Turismo